en en

Oznam NBS o zatvorení pokladníc a podateľne

V rámci prevencie pred šírením koronavírusu sú od pondelka 16.3.2020 zatvorené pokladnice, a to až do odvolania.

Uzavretie sa týka pokladníc v ústredí NBS, ako aj všetkých expozitúr, v Nových Zámkoch, Banskej Bystrici, Žiline, v Košiciach a Poprade.

Preto dočasne nie je možná výmena poškodených bankoviek a mincí, ani výmena pamätných mincí, rovnako ani výmena slovenských bankoviek za eurá.

Od pondelka 16.3. je pre verejnosť zatvorená aj podateľňa NBS, rovnako až do odvolania. Osobne doručované podania NBS nebude prijímať.

Veríme, že toto mimoriadne opatrenie bude verejnosť chápať ako jeden z ďalších krokov pre zabránenie rozširovania koronavírusu a že bude trvať iba nevyhnutne dlhý čas


Aktualizácia 17. 4. 2020:

Možnosť výmeny hotovosti pre podnikateľov

Národná banka Slovenska oznamuje, že od 20. apríla 2020 umožní výmenu hotovosti pre právnické osoby a fyzické osoby – podnikateľov. Výmena bude možná len po predchádzajúcej telefonickej dohode termínu na príslušnej expozitúre alebo v centrálnej pokladnici v Bratislave.
Bez vopred telefonicky dohodnutého termínu výmena možná nebude.
Pre verejnosť zostávajú pokladnice naďalej uzavreté.

Kontakt expozitúry:
https://nbs.sk/o-narodnej-banke/zakladne-informacie/expozitury-nbs

Kontakt centrálna pokladnica, Imricha Karvaša 1, Bratislava: 02/ 5787 2751, 02/ 57872750

Národná banka Slovenska
oddelenie komunikácie
Imricha Karvaša 1, 813 25 Bratislava
Kontakt: press@nbs.sk, +421-2-5787 2162, +421-2-5787 2161,

Šírenie je dovolené len s uvedením zdroja.