en en

Oznam o rokovaní Bankovej rady NBS

Tlačové oddelenie NBS oznamuje, že dňa 30. januára 2007 (v  utorok) o 9.00 h sa uskutoční 6. rokovanie Bankovej rady NBS. Na programe rokovania je Situačná správa o menovom vývoji v SR za december 2006.

Tlačová konferencia sa začne o 13.00 h v kongresovej sále NBS, ul. I. Karvaša 1 v Bratislave.

Igor Barát
hovorca NBS

Národná banka Slovenska
tlačové oddelenie
Imricha Karvaša 1, 813 25 Bratislava
Kontakt: +421-2-5787 2161,+421-2-5865 2161, +421-2-5787 2166, +421-2-5865 2166
Internet: http://www.nbs.sk

Šírenie je dovolené len s uvedením zdroja.