en en

Oznam o rokovaní Bankovej rady NBS


Národná banka Slovenska oznamuje, že dňa19. decembra 2008 (v piatok) sa uskutoční 53. rokovanie Bankovej rady NBS.

Na programe rokovania je Situačná správa o menovom vývoji v SR za november 2008.

Tlačová konferencia sa začne o 13.00 h v Kongresovej sále NBS, ul. I. Karvaša 1 v Bratislave.


Jana Kováčová
hovorkyňa NBS

Národná banka Slovenska
oddelenie komunikácie
Imricha Karvaša 1, 813 25 Bratislava
Kontakt: +421-2-5787 2161,+421-2-5865 2161, +421-2-5787 2166, +421-2-5865 2166
Internet: http://www.nbs.sk

Šírenie je dovolené len s uvedením zdroja.