en en

Oznam o rokovaní Bankovej rady NBS

Oddelenie komunikácie NBS oznamuje, že dňa 27. februára 2007 (v utorok) o  9.00 h sa uskutoční 10. rokovanie Bankovej rady NBS. Na programe rokovania je Situačná správa o menovom vývoji v SR za január 2007.

Tlačová konferencia sa začne o 13.00 h v kongresovej sále NBS, ul. I. Karvaša 1 v Bratislave.

Jana Kováčová
oddelenie komunikácie NBS

Národná banka Slovenska
oddelenie komunikácie
Imricha Karvaša 1, 813 25 Bratislava
Kontakt: +421-2-5787 2161,+421-2-5865 2161, +421-2-5787 2166, +421-2-5865 2166
Internet: http://www.nbs.sk

Šírenie je dovolené len s uvedením zdroja.