en en

Oznam o ukončení činnosti expozitúr v Humennom a Lučenci

Národná banka Slovenska informuje verejnosť, že expozitúry NBS v Humennom a Lučenci ukončia svoju činnosť pre klientov v piatok 30. septembra 2011.

O zrušení expozitúr v Humennom, Lučenci, Trenčíne a Bratislave rozhodla Banková rada NBS dňa 12. apríla 2011. Expozitúry v Bratislave a Trenčíne ukončia svoju činnosť pre klientov o mesiac neskôr, v októbri.

Znížením počtu expozitúr nebude ovplyvnená plynulosť hotovostného peňažného obehu, Národná banka Slovenska bude fyzickým a právnickým osobám naďalej poskytovať svoje služby v expozitúrach Košice, Poprad, Žilina, Banská Bystrica, Nové Zámky a v ústredí NBS v Bratislave. Informácie o pokladničných hodinách a o výmenách bankoviek a mincí sú zverejnené na internetovej stránke NBS alebo Vám ich poskytnú pracovníci expozitúry.

tlačové a edičné oddelenie NBS

Národná banka Slovenska
tlačové a edičné oddelenie
Imricha Karvaša 1, 813 25 Bratislava
Kontakt: +421-2-5787 2142, +421-2-5865 2142, +421-2-5787 2169, +421-2-5865 2169

Šírenie je dovolené len s uvedením zdroja.