en en

Oznámenie ECB o refinančných operáciách s vyrovnaním od 19. januára do 12. apríla 2011

Rada guvernérov Európskej centrálnej banky (ECB) dnes rozhodla o tom, že bude vo svojich hlavných refinančných operáciách (MRO) formou tendra s pevnou úrokovou sadzbou a s neobmedzeným objemom pridelených finančných prostriedkov pokračovať, kým to bude potrebné, minimálne však do konca tretej periódy udržiavania povinných minimálnych rezerv (PMR) v roku 2011, t. j. do 12. apríla 2011. Tento postup sa bude naďalej uplatňovať aj v prípade refinančných operácií Eurosystému so špeciálnou dobou splatnosti v dĺžke jednej periódy udržiavania PMR, ktoré sa budú využívať, kým to bude potrebné, minimálne však do konca prvého štvrťroku 2011. Pevná úroková sadzba týchto refinančných operácií so špeciálnou dobou splatnosti bude rovnaká ako sadzba MRO platná v danom čase.

Rada guvernérov okrem toho rozhodla o uskutočnení trojmesačných dlhodobejších refinančných operácií (LTRO) v termínoch 26. januára, 23. februára a 30. marca 2011 formou tendra s pevnou úrokovou sadzbou a s neobmedzeným objemom pridelených finančných prostriedkov. Úroková sadzba týchto trojmesačných operácií sa bude rovnať priemernej sadzbe MRO počas doby splatnosti príslušnej LTRO.

Zdroj: ECB

Šírenie je dovolené len s uvedením zdroja.