en en

Oznámenie klientom spoločnosti UNIBON - spořitelní a úvěrní družstvo k výplate náhrad vkladov

Národná banka Slovenska informuje, že dňa 23. 7. 2012 sa začne výplata náhrad vkladov oprávneným osobám. Oznámil to český Fond pojištění vkladů klientom spoločnosti UNIBON, spořitelní a úvěrní družstvo v Českej republike a zároveň klientom spoločnosti UNIBON, spořitelní a úvěrní družstvo, organizačná zložka zahraničnej osoby so sídlom Námestie SNP 5, Bratislava (ďalej len „oprávnené osoby“).

Náhradu vkladov klientov pobočky spoločnosti UNIBON bude na území Slovenskej republiky vyplácať český Fond pojištění vkladů v spolupráci so slovenským Fondom ochrany vkladov. V prípade, ak je vkladateľ klientom spoločnosti UNIBON so sídlom v Ostrave a zároveň aj vkladateľom pobočky spoločnosti UNIBON so sídlom v Bratislave, náhrada sa vyplatí na území štátu, v ktorom má vkladateľ trvalé bydlisko. Výplata náhrad na území Slovenskej republiky bude prebiehať prostredníctvom pobočky Všeobecnej úverovej banky, a. s., Páričkova 2, Bratislava. Pre klientov na území Českej republiky bude výplata náhrad vkladov prebiehať v pobočkách GE Money Bank, a. s.

Oprávnenými osobami k výplate náhrad vkladov z Fondu pojištění vkladů sú:

a) fyzické a právnické osoby, ktoré boli vkladateľmi ku dňu 2.7.2012, t.j. ku dňu kedy Fond pojištění vkladů obdržal oznámenie Českej národní banky o neschopnosti spoločnosti UNIBON uhradiť záväzky voči oprávneným osobám,

b) ich dediči,

c) ich právni nástupcovia.

Oprávnené osoby preukážu svoje nároky platnými dokumentmi:

a) Fyzické osoby – preukazom totožnosti (platný občiansky preukaz alebo pas),

b) Fyzické osoby – podnikatelia – preukazom totožnosti (platný občiansky preukaz alebo pas) spolu s výpisom zo živnostenského registra,

c) Právnické osoby – výpisom z obchodného registra a preukazom totožnosti osoby konajúcej za spoločnosť (platný občiansky preukaz alebo pas).

Oprávnené osoby získajú potrebné informácie prostredníctvom internetovej stránky českého Fondu pojištění vkladů – http://www.fpv.cz alebo slovenského Fondu ochrany vkladov – http://www.fovsr.skwww.vub.sk.

Petra Pauerová
hovorkyňa NBS

Národná banka Slovenska
tlačové a edičné oddelenie
Imricha Karvaša 1, 813 25 Bratislava
Kontakt: +421-2-5787 2142, +421-2-5865 2142, +421-2-5787 2169, +421-2-5865 2169

Šírenie je dovolené len s uvedením zdroja.