en en

Oznámenie NBS o distribúcii vlastných ziskov bankami

Národná banka Slovenska prijala odporúčanie o distribúcii vlastných zdrojov a zisku bankami počas pandémie Covid-19, ktorého platnosť sa skončí 30. septembra 2021, v súlade s odporúčaním ECB. Aktuálne sa nepredpokladá predlžovanie platnosti tohto odporúčania. Do budúcna sa však nedá vylúčiť jeho znovuobnovenie, prípadne zmena, ktorá bude závisieť od vývoja pandemickej situácie a stability finančného sektora.

Národná banka Slovenska
oddelenie komunikácie
Imricha Karvaša 1, 813 25 Bratislava
Kontakt: press@nbs.sk

Šírenie je dovolené len s uvedením zdroja.