en en

Oznámenie o dočasnom uzavretí pokladníc na všetkých pracoviskách NBS pre verejnosť

Národná banka Slovenska oznamuje, že v dňoch 18. až 21. novembra 2014 budú pokladnice na všetkých pracoviskách pre verejnosť uzavreté.

V týchto dňoch uskutoční Národná banka Slovenska dlhodobo plánovanú nevyhnutnú zmenu informačného systému.

Verejnosť bude môcť opäť využívať pokladničné služby NBS od pondelka 24. novembra 2014.

Martina Solčányiová
hovorkyňa NBS

Národná banka Slovenska
tlačové a edičné oddelenie
Imricha Karvaša 1, 813 25 Bratislava
Kontakt: +421-2-5787 2162, +421-2-5865 2162, +421-2-5787 2169, +421-2-5865 2169

Šírenie je dovolené len s uvedením zdroja.