en en

Oznámenie o rozhodnutí BR NBS o určenej výške úrokových sadzieb NBS

Banková rada Národnej banky Slovenska na svojom 51. rokovaní dňa 9. decembra 2008 rozhodla s účinnosťou od 10. 12. 2008 o zmene úrokových sadzieb takto:

– úroková sadzba pre jednodňové sterilizačné obchody na úrovni 1,50%,

– úroková sadzba pre jednodňové refinančné obchody na úrovni 3,50%,

– limitná úroková sadzba pre dvojtýždňové REPO tendre na úrovni 2,50%.


Jana Kováčová
hovorkyňa NBS

Národná banka Slovenska
oddelenie komunikácie
Imricha Karvaša 1, 813 25 Bratislava
Kontakt: +421-2-5787 2161,+421-2-5865 2161, +421-2-5787 2166, +421-2-5865 2166
Internet: http://www.nbs.sk

Šírenie je dovolené len s uvedením zdroja.