en en

Oznámenie o rozhodnutí BR NBS o určenej výške úrokových sadzieb NBS

Banková rada Národnej banky Slovenska na svojom 13. zasadnutí dňa 27. marca 2007 rozhodla s účinnosťou od 28. marca 2007 o zmene úrokových sadzieb takto:

– úroková sadzba pre jednodňové sterilizačné obchody na úrovni 2,50 %,

– úroková sadzba pre jednodňové refinančné obchody na úrovni 6,00 %,

– limitná úroková sadzba pre dvojtýždňové REPO tendre na úrovni 4,50 %

Jana Kováčová
oddelenie komunikácie

Národná banka Slovenska
oddelenie komunikácie
Imricha Karvaša 1, 813 25 Bratislava
Kontakt: +421-2-5787 2161,+421-2-5865 2161, +421-2-5787 2166, +421-2-5865 2166
Internet: http://www.nbs.sk

Šírenie je dovolené len s uvedením zdroja.