en en

OZNÁMENIE O ROZHODNUTÍ BR NBS O URČENEJ VÝŠKE ÚROKOVÝCH SADZIEB NBS

Banková rada Národnej banky Slovenska na svojom 49. rokovaní dňa 25. novembra 2008 rozhodla o ponechaní úrokových sadzieb: a) úroková sadzba pre jednodňové sterilizačné obchody na úrovni 2,25%, b) úroková sadzba pre jednodňové refinančné obchody na úrovni 4,25%, c) limitná úroková sadzba pre dvojtýždňové REPO tendre na úrovni 3,25% .

Jana Kováčová
hovorkyňa NBS

Národná banka Slovenska
oddelenie komunikácie
Imricha Karvaša 1, 813 25 Bratislava
Kontakt: +421-2-5787 2161,+421-2-5865 2161, +421-2-5787 2166, +421-2-5865 2166
Internet: http://www.nbs.sk

Šírenie je dovolené len s uvedením zdroja.