en en

Oznámenie o rozhodnutí BR NBS o určenej výške úrokových sadzieb NBS

Banková rada Národnej banky na svojom 8. rokovaní dňa 26. februára 2008 rozhodla o ponechaní úrokových sadzieb: a) úroková sadzba pre jednodňové sterilizačné obchody na úrovni 2,25%, b) úroková sadzba pre jednodňové refinančné obchody na úrovni 5,75%, c) limitná úroková sadzba pre dvojtýždňové REPO tendre na úrovni 4,25% .

Jana Kováčová
hovorkyňa NBS

Národná banka
oddelenie komunikácie
Imricha Karvaša 1, 813 25 Bratislava
Kontakt: +421-2-5787 2161,+421-2-5865 2161, +421-2-5787 2166, +421-2-5865 2166
Internet: http://www.nbs.sk

Šírenie je dovolené len s uvedením zdroja.