en en

Oznámenie o vydaní striebornej zberateľskej mince (Pamiatková rezervácia Banská Bystrica)

Národná banka Slovenska oznamuje, že dňa 30. marca 2016 vydá striebornú zberateľskú mincu v nominálnej hodnote 20 eur s tematikou Pamiatková rezervácia Banská Bystrica.

strieborná zberateľská minca v nominálnej hodnote 20 eur s tematikou Pamiatková rezervácia Banská Bystrica. strieborná zberateľská minca v nominálnej hodnote 20 eur s tematikou Pamiatková rezervácia Banská Bystrica.

Leták [.pdf, 740.5 kB]

Autorom návrhu mince je akad. soch. Michal Gavula. Mince sú vyrobené v bežnom vyhotovení a vo vyhotovení proof.

Zberateľskú mincu budú predávať len zmluvní partneri NBS.

Martina Solčányiová
hovorkyňa NBS

Národná banka Slovenska
tlačové a edičné oddelenie
Imricha Karvaša 1, 813 25 Bratislava
Kontakt: press@nbs.sk, +421-2-5787 2162, +421-2-5787 2161,

Šírenie je dovolené len s uvedením zdroja.