en en

Oznámenie o vydaní striebornej zberateľskej mince (Svetové prírodné dedičstvo – Jaskyne Slovenského krasu)

Národná banka Slovenska oznamuje, že dňa 13. februára 2017 vydá striebornú zberateľskú mincu v nominálnej hodnote 10 eur s tematikou .

Autorom návrhu mince je Branislav Ronai. Mince sú vyrobené v bežnom vyhotovení a vo vyhotovení proof.

Zberateľskú mincu budú predávať len zmluvní partneri NBS.

Martina Solčányiová
hovorkyňa NBS

Informačný leták

Národná banka Slovenska
oddelenie komunikácie
Imricha Karvaša 1, 813 25 Bratislava
Kontakt: press@nbs.sk, +421-2-5787 2162, +421-2-5787 2161,

Šírenie je dovolené len s uvedením zdroja.