en en

Oznámenie o vydaní zlatej zberateľskej mince (Bratislavské korunovácie – 275. výročie korunovácie Márie Terézie)

Národná banka Slovenska oznamuje, že dňa 17. mája 2016 vydá zlatú zberateľskú mincu v nominálnej hodnote 100 eur s tematikou Bratislavské korunovácie – 275. výročie korunovácie Márie Terézie.

Autorom návrhu mince je akad. mal. Vladimír Pavlica. Mince sú vyrobené len vo vyhotovení proof.

Zberateľskú mincu budú predávať len zmluvní partneri NBS.

Informačný leták

Martina Solčányiová
hovorkyňa NBS

Národná banka Slovenska
tlačové a edičné oddelenie
Imricha Karvaša 1, 813 25 Bratislava
Kontakt: press@nbs.sk, +421-2-5787 2162, +421-2-5787 2161,

Šírenie je dovolené len s uvedením zdroja.