en en

Oznámenie o vyradení striebornej zberateľskej mince z emisného plánu NBS (100. výročie podpísania Clevelandskej dohody)

Národná banka Slovenska informuje, že ani v opakovanej verejnej anonymnej súťaži na výtvarný návrh striebornej zberateľskej mince v nominálnej hodnote 10 eur k 100. výročiu podpísania Clevelandskej dohody predložené výtvarné návrhy nenaplnili očakávaný výsledok, najmä vyjadrenie témy zadania.

Banková rada Národnej banky Slovenska neschválila na realizáciu žiadny z predložených výtvarných návrhov a rozhodla o vyradení uvedenej striebornej zberateľskej mince z emisného plánu Národnej banky Slovenska na rok 2015.

Martina Solčányiová
hovorkyňa NBS

Národná banka Slovenska
tlačové a edičné oddelenie
Imricha Karvaša 1, 813 25 Bratislava
Kontakt: +421-2-5787 2162, +421-2-5865 2162, +421-2-5787 2169, +421-2-5865 2169

Šírenie je dovolené len s uvedením zdroja.