en en

OZNÁMENIE O ZAČATÍ PREDAJA PAMÄTNEJ STRIEBORNEJ MINCE 1 000 SK (ROZLÚČKA SO SLOVENSKOU KORUNOU)

Národná banka Slovenska začne dňa 1. decembra 2008 predávať pamätnú striebornú mincu v nominálnej hodnote 1 000 Sk Rozlúčka so slovenskou korunou. Autorom návrhu mince je Karol Ličko. Mince sú vyrobené len vo vyhotovení proof. Pamätnú mincu budú predávať len zmluvní partneri Národnej banky Slovenska (NBS), ktorých zoznam je publikovaný na internetovej stránke NBS (www.nbs.sk), v časti: Menu/Slovenská mena/Pamätné mince/Zmluvní partneri NBS pre predaj numizmatického zberateľského materiálu.

Jana Kováčová
hovorkyňa NBS

Národná banka Slovenska
oddelenie komunikácie
Imricha Karvaša 1, 813 25 Bratislava
Kontakt: +421-2-5787 2161,+421-2-5865 2161, +421-2-5787 2166, +421-2-5865 2166
Internet: http://www.nbs.sk

Šírenie je dovolené len s uvedením zdroja.