en en

Oznámenie o začatí predaja pamätnej striebornej mince 200 Sk

Národná banka Slovenska začne dňa 12. februára 2008 predávať pamätnú striebornú mincu v nominálnej hodnote 200 Sk vydanú pri príležitosti 100. výročia úmrtia Andreja Kmeťa.

Autorom návrhu mince je Štefan Novotný. Mince sú vyhotovené v bežnom vyhotovení a vo vyhotovení proof. NBS bude pamätnú mincu predávať len pre zmluvných partnerov Národnej banky Slovenska (NBS), ktorých zoznam je publikovaný na internetovej stránke NBS v časti: https://nbs.sk/MENA/PMINCE/ZMLPART.HTM pre predaj numizmatického zberateľského materiálu.

Jana Kováčová
hovorkyňa NBS

Národná banka Slovenska
oddelenie komunikácie
Imricha Karvaša 1, 813 25 Bratislava
Kontakt: +421-2-5787 2161,+421-2-5865 2161, +421-2-5787 2166, +421-2-5865 2166
Internet: http://www.nbs.sk

Šírenie je dovolené len s uvedením zdroja.