en en

Oznámenie o začatí predaja striebornej zberateľskej euromince v nominálnej hodnote 10 eur „Janko Matúška – 200. výročie narodenia“

19. januára 2021 začne Národná banka Slovenska predávať striebornú zberateľskú euromincu v nominálnej hodnote 10 eur „Janko Matúška – 200. výročie narodenia“.

Autorom návrhu striebornej zberateľskej euromince v nominálnej hodnote 10 eur je Mgr. art. Peter Valach. Uvedené zberateľské euromince sú vyrobené v bežnom vyhotovení a vo vyhotovení proof.

Predaj strieborných zberateľských euromincí je zabezpečovaný len prostredníctvom zmluvných partnerov Národnej banky Slovenska, ktorí sú uvedení na internetovej stránke Národnej banky Slovenska https://nbs.sk/bankovky-a-mince/zmluvni-partneri-narodnej-banky-slovenska-pre-predaj-numizmatickeho-zberatelskeho-materialu.

Národná banka Slovenska
oddelenie komunikácie
Imricha Karvaša 1, 813 25 Bratislava
Kontakt: press@nbs.sk, +421-2-5787 2162, +421-2-5787 2161,

Šírenie je dovolené len s uvedením zdroja.