en en

Oznámenie o začatí predaja striebornej zberateľskej euromince v nominálnej hodnote 10 eur  „Ľudmila Podjavorinská – 150. výročie narodenia“

21. apríla 2022 začne Národná banka Slovenska predávať striebornú zberateľskú euromincu v nominálnej hodnote 10 eur „Ľudmila Podjavorinská  – 150. výročie narodenia„. Predaj strieborných zberateľských euromincí je zabezpečovaný výlučne prostredníctvom zmluvných partnerov Národnej banky Slovenska, ktorí sú uvedení na internetovej stránke Národnej banky Slovenska.

Oznámenie o začatí predaja striebornej zberateľskej euromince v nominálnej hodnote 10 eur  „Ľudmila Podjavorinská – 150. výročie narodenia“
Oznámenie o začatí predaja striebornej zberateľskej euromince v nominálnej hodnote 10 eur  „Ľudmila Podjavorinská – 150. výročie narodenia“

Autorom výtvarného návrhu striebornej zberateľskej euromince v nominálnej hodnote 10 eur vydávanej k 150. výročiu narodenia Ľudmily Podjavorinskej je Asamat Baltaev, DiS. Uvedené zberateľské euromince sú vyrobené v bežnom vyhotovení a vo vyhotovení proof.

Leták

5.67 MB

Národná banka Slovenska
oddelenie komunikácie
Imricha Karvaša 1, 813 25 Bratislava
Kontakt: press@nbs.sk

Šírenie je dovolené len s uvedením zdroja.