en en

Oznámenie o začatí predaja striebornej zberateľskej euromince v nominálnej hodnote 10 eur „Vznik Speváckeho zboru slovenských učiteľov – 100. výročie“

12. marca 2021 začne Národná banka Slovenska predávať striebornú zberateľskú euromincu v nominálnej hodnote 10 eur „Vznik Speváckeho zboru slovenských učiteľov – 100. výročie“. Predaj strieborných zberateľských euromincí je zabezpečovaný len prostredníctvom zmluvných partnerov Národnej banky Slovenska, ktorí sú uvedení na internetovej stránke Národnej banky Slovenska.

Autorom návrhu striebornej zberateľskej euromince v nominálnej hodnote 10 eur je akad. soch. Zbyněk Fojtů. Uvedené zberateľské euromince sú vyrobené v bežnom vyhotovení a vo vyhotovení proof.

Viac informácií a zobrazenie mince nájdete v priloženom letáku a fotografiách.

Významné jubileum si pripomína aj Slovenská pošta, ktorá 13.3. 2021 vydáva poštovú známku s nominálnou hodnotou 0,65 €.

S poštovou známkou bude súčasne vydaná aj obálka prvého dňa s pečiatkou FDC s dátumom 13. marca 2021 a domicilom mesta Trenčianske Teplice. Slovenská pošta vydá v rovnaký deň aj pamätný list k poštovej známke „100. výročie založenia Speváckeho zboru slovenských učiteľov“. Autorka výtvarných návrhov je Mgr. art. Daniela Olejníková.

Viac informácií o minci a o Speváckom zbore slovenských učiteľov si môžete prečítať v našom letáku

Národná banka Slovenska
oddelenie komunikácie
Imricha Karvaša 1, 813 25 Bratislava
Kontakt: press@nbs.sk, +421-2-5787 2162, +421-2-5787 2161,

Šírenie je dovolené len s uvedením zdroja.