en en

Oznámenie o začatí predaja striebornej zberateľskej euromince v nominálnej hodnote 20 eur „Chránená krajinná oblasť Vihorlat“

5. septembra 2023 začne Národná banka Slovenska predávať striebornú zberateľskú euromincu v nominálnej hodnote 20 eur „Chránená krajinná oblasť Vihorlat“. Predaj strieborných zberateľských euromincí je zabezpečovaný výlučne prostredníctvom zmluvných partnerov Národnej banky Slovenska, ktorí sú uvedení na internetovej stránke Národnej banky Slovenska.

Autorom výtvarného návrhu vydávanej striebornej zberateľskej euromince v nominálnej hodnote 20 eur je Mgr. art. Roman Lugár. Uvedené zberateľské euromince sú vyrobené v bežnom vyhotovení a vo vyhotovení proof.

Oznámenie o začatí predaja striebornej zberateľskej euromince v nominálnej hodnote 20 eur „Chránená krajinná oblasť Vihorlat“
Oznámenie o začatí predaja striebornej zberateľskej euromince v nominálnej hodnote 20 eur „Chránená krajinná oblasť Vihorlat“

Národná banka Slovenska
oddelenie komunikácie
Imricha Karvaša 1, 813 25 Bratislava
Kontakt: press@nbs.sk

Šírenie je dovolené len s uvedením zdroja.