en en

Oznámenie o začatí predaja striebornej zberateľskej mince (150. výročie narodenia Aurela Stodolu)

Národná banka Slovenska oznamuje, že dňa 27. apríla 2009 vydáva striebornú zberateľskú mincu v nominálnej hodnote 10 € vydanú pri príležitosti 150. výročia narodenia Aurela Stodolu.

Autorom návrhu mince je Miroslav Ronai. Mince sú vyhotovené v bežnom prevedení a vo vyhotovení proof.

Zberateľskú mincu budú predávať len zmluvní partneri NBS, ktorých zoznam je uverejnený na internetovej stránke NBS (www.nbs.sk) v časti: Bankovky a mince/Zmluvní partneri NBS pre predaj numizmatického zberateľského materiálu.

Informačný leták: Bankovky a mince/Eurové mince/Zberateľské

Jana Kováčová
hovorkyňa NBS

Národná banka Slovenska
oddelenie komunikácie
Imricha Karvaša 1, 813 25 Bratislava
Kontakt: +421-2-5787 2168,+421-2-5865 2168, +421-2-5787 2169, +421-2-5865 2169
Internet: http://www.nbs.sk

Šírenie je dovolené len s uvedením zdroja.