en en

Oznámenie o začatí predaja striebornej zberateľskej mince

Národná banka Slovenska oznamuje, že dňa 24. mája 2012 vydáva striebornú zberateľskú mincu v nominálnej hodnote 10 € s tematikou Majster Pavol z Levoče.

Autorkou návrhu mince je Mária Poldaufová. Mince sú vyrobené v bežnom vyhotovení a vo vyhotovení proof.

Predajná cena mince v bežnom vyhotovení je 23,40 € a vo vyhotovení proof 28,20 €. Predajné ceny sú uvedené vrátane 20 % DPH.

Zberateľskú mincu budú predávať len zmluvní partneri NBS.

Informačný leták [.pdf, 503.6 kB]

Petra Pauerová
hovorkyňa NBS

Národná banka Slovenska
tlačové a edičné oddelenie
Imricha Karvaša 1, 813 25 Bratislava
Kontakt: +421-2-5787 2142, +421-2-5865 2142, +421-2-5787 2169, +421-2-5865 2169

Šírenie je dovolené len s uvedením zdroja.