en en

Oznámenie o začatí predaja striebornej zberateľskej mince

Národná banka Slovenska oznamuje, že dňa 18. júna 2012 vydáva striebornú zberateľskú mincu v nominálnej hodnote 10 € s tematikou Chatam Sofer – 250. výročie narodenia.

Autorom návrhu mince je Pavel Károly. Mince sú vyrobené v bežnom vyhotovení a vo vyhotovení proof.

Predajná cena mince v bežnom vyhotovení je 24,80 € a vo vyhotovení proof 29,30 €. Predajné ceny sú uvedené vrátane 20 % DPH.

Zberateľskú mincu budú predávať len zmluvní partneri NBS.

Informačný leták [.pdf, 923.6 kB]

Petra Pauerová
hovorkyňa NBS

Národná banka Slovenska
tlačové a edičné oddelenie
Imricha Karvaša 1, 813 25 Bratislava
Kontakt: +421-2-5787 2142, +421-2-5865 2142, +421-2-5787 2169, +421-2-5865 2169

Šírenie je dovolené len s uvedením zdroja.