en en

Oznámenie o začatí predaja striebornej zberateľskej mince

Národná banka Slovenska oznamuje, že dňa 11. januára 2013 vydáva striebornú zberateľskú mincu v nominálnej hodnote 10 € s tematikou Národná banka Slovenska – 20. výročie vzniku.

Autorom návrhu averzu mince je Kliment Mitura a autorom reverzu mince je Roman Lugár. Mince sú vyrobené v bežnom vyhotovení a vo vyhotovení proof.

Predajná cena mince v bežnom vyhotovení je 24,50 € a vo vyhotovení proof je 29,20 €.

Zberateľskú mincu budú predávať len zmluvní partneri NBS.

Informačný leták

Petra Pauerová
hovorkyňa NBS

Národná banka Slovenska
tlačové a edičné oddelenie
Imricha Karvaša 1, 813 25 Bratislava
Kontakt: +421-2-5787 2142, +421-2-5865 2142, +421-2-5787 2169, +421-2-5865 2169

Šírenie je dovolené len s uvedením zdroja.