en en

Oznámenie o začatí predaja striebornej zberateľskej mince

Národná banka Slovenska oznamuje, že dňa 25. februára 2013 vydáva striebornú zberateľskú mincu v nominálnej hodnote 20 € s tematikou Pamiatková rezervácia Košice, Košice – Európske hlavné mesto kultúry.

Autorom návrhu zberateľskej mince je Karol Ličko. Mince sú vyrobené v bežnom vyhotovení a vo vyhotovení proof.

Predajná cena mince v bežnom vyhotovení je 45,50 € a vo vyhotovení proof je 51,00 €.

Zberateľskú mincu budú predávať len zmluvní partneri NBS.

Informačný leták

Petra Pauerová
hovorkyňa NBS

Národná banka Slovenska
tlačové a edičné oddelenie
Imricha Karvaša 1, 813 25 Bratislava
Kontakt: +421-2-5787 2142, +421-2-5865 2142, +421-2-5787 2169, +421-2-5865 2169

Šírenie je dovolené len s uvedením zdroja.