en en

Oznámenie o začatí predaja striebornej zberateľskej mince (Chránený areál Dubnícke bane – nálezisko opálov)

Národná banka Slovenska oznamuje, že dňa 18. júna 2014 vydá striebornú zberateľskú mincu v nominálnej hodnote 20 € s tematikou Chránený areál Dubnícke bane – nálezisko opálov.

Autorkou návrhu mince je Mária Poldaufová. Mince sú vyrobené v bežnom vyhotovení a vo vyhotovení proof.

Predajná cena mince v bežnom vyhotovení je 35 € a vo vyhotovení proof je 40 €.

Zberateľskú mincu budú predávať len zmluvní partneri NBS.

Martina Solčányiová
hovorkyňa NBS

Národná banka Slovenska
tlačové a edičné oddelenie
Imricha Karvaša 1, 813 25 Bratislava
Kontakt: +421-2-5787 2162, +421-2-5865 2162, +421-2-5787 2169, +421-2-5865 2169

Šírenie je dovolené len s uvedením zdroja.