en en

Oznámenie o začatí predaja striebornej zberateľskej mince (Jozef Murgaš – 150. výročie narodenia)

Národná banka Slovenska oznamuje, že dňa 20. januára 2014 vydá striebornú zberateľskú mincu v nominálnej hodnote 10 € s tematikou Jozef Murgaš – 150. výročie narodenia.

Autorom návrhu mince je akademický sochár Ivan Řehák. Mince sú vyrobené v bežnom vyhotovení a vo vyhotovení proof.

Predajná cena mince v bežnom vyhotovení je 17,60 € a vo vyhotovení proof je 22,10 €.

Zberateľskú mincu budú predávať len zmluvní partneri NBS.

Martina Solčányiová
hovorkyňa NBS

Národná banka Slovenska
tlačové a edičné oddelenie
Imricha Karvaša 1, 813 25 Bratislava
Kontakt: +421-2-5787 2142, +421-2-5865 2142, +421-2-5787 2169, +421-2-5865 2169

Šírenie je dovolené len s uvedením zdroja.