en en

Oznámenie o začatí predaja striebornej zberateľskej mince (Memorandum národa slovenského – 150. výročie prijatia)

Národná banka Slovenska oznamuje, že dňa 17. mája 2011 vydáva striebornú zberateľskú mincu v nominálnej hodnote 10 € s tematikou Memorandum národa slovenského – 150. výročie prijatia.

Autormi návrhu averzu mince sú Mgr. art. Andrea Rolková a Pavel Károly a autorkou reverzu mince je Mária Poldaufová. Mince sú vyrobené v bežnom vyhotovení a vo vyhotovení proof.

Zberateľskú mincu budú predávať len zmluvní partneri NBS.

Informačný leták [.pdf, 453.9 kB]

Petra Pauerová
hovorkyňa NBS

Národná banka Slovenska
tlačové a edičné oddelenie
Imricha Karvaša 1, 813 25 Bratislava
Kontakt: +421-2-5787 2142, +421-2-5865 2142, +421-2-5787 2169, +421-2-5865 2169
Internet: http://www.nbs.sk

Šírenie je dovolené len s uvedením zdroja.