en en

Oznámenie o začatí predaja striebornej zberateľskej mince (Ochrana prírody a krajiny - Národný park Poloniny)

Národná banka Slovenska oznamuje, že dňa 29. septembra 2010 vydáva striebornú zberateľskú mincu v nominálnej hodnote 20 € s tematikou Ochrana prírody a krajiny – Národný park Poloniny.

Autorom návrhu je Karol Ličko. Mince sú vyhotovené v bežnom vyhotovení a vo vyhotovení proof.

Zberateľskú mincu budú predávať len zmluvní partneri NBS.

Informačný leták

Petra Pauerová
hovorkyňa NBS

Národná banka Slovenska
tlačové a edičné oddelenie
Imricha Karvaša 1, 813 25 Bratislava
Kontakt: +421-2-5787 2142, +421-2-5865 2142, +421-2-5787 2169, +421-2-5865 2169
Internet: http://www.nbs.sk

Šírenie je dovolené len s uvedením zdroja.