en en

Oznámenie o začatí predaja striebornej zberateľskej mince (Ochrana prírody a krajiny – Národný park Veľká Fatra)

Národná banka Slovenska oznamuje, že dňa 16. júna 2009 vydá striebornú zberateľskú mincu v nominálnej hodnote 20 € s tematikou Ochrana prírody a krajiny – Národný park Veľká Fatra. Autorom návrhu mince je Mgr.art. Roman Lugár. Mince sú vyhotovené v bežnom prevedení a vo vyhotovení proof.

Zberateľskú mincu budú predávať len zmluvní partneri NBS, ktorých zoznam je uverejnený na internetovej stránke NBS www.nbs.sk.

Jana Kováčová
hovorkyňa NBS

Národná banka Slovenska
oddelenie komunikácie
Imricha Karvaša 1, 813 25 Bratislava
Kontakt: +421-2-5787 2168,+421-2-5865 2168, +421-2-5787 2169, +421-2-5865 2169
Internet: http://www.nbs.sk

Šírenie je dovolené len s uvedením zdroja.