en en

Oznámenie o začatí predaja striebornej zberateľskej mince (Pamiatková rezervácia Trnava)

Národná banka Slovenska oznamuje, že dňa 27. septembra 2011 vydáva striebornú zberateľskú mincu v nominálnej hodnote 20 € s tematikou Pamiatková rezervácia Trnava.

Autorom návrhu mince je Mgr. art. Roman Lugár. Mince sú vyrobené v bežnom vyhotovení a vo vyhotovení proof.

Zberateľskú mincu budú predávať len zmluvní partneri NBS.

Informačný leták [.pdf, 574.8 kB]

Petra Pauerová
hovorkyňa NBS

Národná banka Slovenska
tlačové a edičné oddelenie
Imricha Karvaša 1, 813 25 Bratislava
Kontakt: +421-2-5787 2142, +421-2-5865 2142, +421-2-5787 2169, +421-2-5865 2169

Šírenie je dovolené len s uvedením zdroja.