en en

Oznámenie o začatí predaja striebornej zberateľskej mince (Zoborské listiny – 900. výročie vzniku prvej z dvoch listín)

Národná banka Slovenska oznamuje, že dňa 16. marca 2011 vydáva striebornú zberateľskú mincu v nominálnej hodnote 10 € s tematikou Zoborské listiny – 900. výročie vzniku prvej z dvoch listín.

Autorom návrhu mince je Mgr. art. Peter Valach. Mince sú vyrobené v bežnom vyhotovení a vo vyhotovení proof.

Zberateľskú mincu budú predávať len zmluvní partneri NBS.

Informačný leták [.pdf, 507.6 kB]

Petra Pauerová
hovorkyňa NBS

Národná banka Slovenska
tlačové a edičné oddelenie
Imricha Karvaša 1, 813 25 Bratislava
Kontakt: +421-2-5787 2142, +421-2-5865 2142, +421-2-5787 2169, +421-2-5865 2169
Internet: http://www.nbs.sk

Šírenie je dovolené len s uvedením zdroja.