en en

Oznámenie o začatí predaja zlatej zberateľskej euromince v nominálnej hodnote 100 eur „Nehmotné kultúrne dedičstvo SR – FUJARA, hudobný nástroj a jeho hudba“

18. októbra 2021 začne Národná banka Slovenska predávať zlatú zberateľskú euromincu v nominálnej hodnote 100 eur „Nehmotné kultúrne dedičstvo SR – FUJARA, hudobný nástroj a jeho hudba“. Predaj zlatých zberateľských euromincí je zabezpečovaný len prostredníctvom zmluvných partnerov Národnej banky Slovenska.

Autorom návrhu zlatej zberateľskej euromince v nominálnej hodnote 100 eur „Nehmotné kultúrne dedičstvo SR – FUJARA, hudobný nástroj a jeho hudba“ je Mgr. art. Peter Valach a sú vyrobené len vo vyhotovení proof.

Leták

Národná banka Slovenska
oddelenie komunikácie
Imricha Karvaša 1, 813 25 Bratislava
Kontakt: press@nbs.sk

Šírenie je dovolené len s uvedením zdroja.