en en

Oznámenie o začatí predaja zlatej zberateľskej euromince v nominálnej hodnote 100 eur Nitrianske knieža Svätopluk II.

Aktualizácia:

Pre aktuálne prijaté opatrenia pred šírením koronavírusu sa začiatok predaja zlatej zberateľskej euromince Nitrianske knieža Svätopluk II. presúva na neurčito. O novom termíne budeme informovať na budúci týždeň.

Pôvodná správa:

26. novembra 2020 začne Národná banka Slovenska predávať zlatú zberateľskú euromincu v nominálnej hodnote 100 eur Nitrianske knieža Svätopluk II.. Predaj zlatých zberateľských euromincí je zabezpečovaný len prostredníctvom zmluvných partnerov NBS, ktorí sú uvedení na internetovej stránke NBS.

Autorom návrhu zlatej zberateľskej euromince v nominálnej hodnote 100 eur je Mgr. art. Roman Lugár.

Zlaté zberateľské euromince v nominálnej hodnote 100 eur sú vyrobené len vo vyhotovení proof.

Národná banka Slovenska
oddelenie komunikácie
Imricha Karvaša 1, 813 25 Bratislava
Kontakt: press@nbs.sk, +421-2-5787 2162, +421-2-5787 2161,

Šírenie je dovolené len s uvedením zdroja.