en en

Oznámenie o začatí predaja zlatej zberateľskej mince (Bratislavské korunovácie - 450. výročie korunovácie Maximiliána)

Národná banka Slovenska oznamuje, že dňa 18. novembra 2013 vydáva zlatú zberateľskú mincu v nominálnej hodnote 100 € s tematikou Bratislavské korunovácie – 450. výročie korunovácie Maximiliána.

Autorom návrhu zberateľskej mince je Karol Ličko. Mince sú vyrobené len vo vyhotovení proof.

Predajná cena mince vo vyhotovení proof je 380,- €.

Zberateľskú mincu budú predávať len zmluvní partneri NBS.

Zoznam zmluvných partnerov je uvedený na internetovej stránke NBS:
https://nbs.sk/bankovky-a-mince/zmluvni-partneri-narodnej-banky-slovenska-pre-predaj-numizmatickeho-zberatelskeho-materialu

Petra Pauerová
hovorkyňa NBS

Národná banka Slovenska
tlačové a edičné oddelenie
Imricha Karvaša 1, 813 25 Bratislava
Kontakt: +421-2-5787 2142, +421-2-5865 2142, +421-2-5787 2169, +421-2-5865 2169

Šírenie je dovolené len s uvedením zdroja.