en en

Oznámenie o začatí predaja zlatej zberateľskej mince (Nitrianske knieža Pribina – 1150. výročie úmrtia)

Národná banka Slovenska oznamuje, že dňa 7. decembra 2011 vydáva zlatú zberateľskú mincu v nominálnej hodnote 100 € s tematikou Nitrianske knieža Pribina – 1150. výročie úmrtia.

Autorom návrhu mince je akad. sochár Ivan Řehák. Mince sú vyrobené len vo vyhotovení proof.

Zberateľskú mincu budú predávať len zmluvní partneri NBS.

Informačný leták [.pdf, 289.9 kB]

Petra Pauerová
hovorkyňa NBS

Národná banka Slovenska
tlačové a edičné oddelenie
Imricha Karvaša 1, 813 25 Bratislava
Kontakt: +421-2-5787 2142, +421-2-5865 2142, +421-2-5787 2169, +421-2-5865 2169

Šírenie je dovolené len s uvedením zdroja.