en en

Oznámenie o začatí predaja zlatej zberateľskej mince (Svetové dedičstvo UNESCO – Drevené chrámy v slovenskej časti karpatského oblúka)

Národná banka Slovenska oznamuje, že dňa 1. decembra 2010 vydáva zlatú zberateľskú mincu v nominálnej hodnote 100 € s tematikou Svetové dedičstvo UNESCO – Drevené chrámy v slovenskej časti karpatského oblúka.

Autorom návrhu mince je PhDr. Kliment Mitura. Mince sú vyrobené len vo vyhotovení proof.

Zberateľskú mincu budú predávať len zmluvní partneri NBS

Informačný leták

Petra Pauerová
hovorkyňa NBS

Národná banka Slovenska
tlačové a edičné oddelenie
Imricha Karvaša 1, 813 25 Bratislava
Kontakt: +421-2-5787 2142, +421-2-5865 2142, +421-2-5787 2169, +421-2-5865 2169
Internet: http://www.nbs.sk

Šírenie je dovolené len s uvedením zdroja.