en en

Oznámenie o začatí predaja zlatej zberateľskej mince (Svetové prírodné dedičstvo – Karpatské bukové pralesy)

Národná banka Slovenska oznamuje, že dňa 3. decembra 2015 vydá zlatú zberateľskú mincu v nominálnej hodnote 100 eur s tematikou y.

Autorom návrhu mince je Mária Poldaufová. Mince sú vyrobené len vo vyhotovení proof.

Zberateľskú mincu budú predávať len zmluvní partneri NBS.

Martina Solčányiová
hovorkyňa NBS

Národná banka Slovenska
tlačové a edičné oddelenie
Imricha Karvaša 1, 813 25 Bratislava
Kontakt: press@nbs.sk, +421-2-5787 2162, +421-2-5787 2161,

Šírenie je dovolené len s uvedením zdroja.