en en

Oznámenie o začatí predaja zlatej zberateľskej mince (Veľkomoravské knieža Rastislav)

Národná banka Slovenska oznamuje, že dňa 3. novembra 2014 vydá zlatú zberateľskú mincu v nominálnej hodnote 100 € s tematikou Veľkomoravské knieža Rastislav.

Autorom návrhu mince je Mgr. art. Roman Lugár. Mince sú vyrobené len vo vyhotovení proof.

Predajná cena mince vo vyhotovení proof je 350 €.

Zberateľskú mincu budú predávať len zmluvní partneri NBS.

Martina Solčányiová
hovorkyňa NBS

Veľkomoravské knieža Rastislav

Národná banka Slovenska
tlačové a edičné oddelenie
Imricha Karvaša 1, 813 25 Bratislava
Kontakt: +421-2-5787 2162, +421-2-5865 2162, +421-2-5787 2169, +421-2-5865 2169

Šírenie je dovolené len s uvedením zdroja.