en en

Oznámenie o začatí predaja zlatej zberateľskej mince

Národná banka Slovenska oznamuje, že dňa 10. decembra 2012 vydáva zlatú zberateľskú mincu v nominálnej hodnote 100 € s tematikou Bratislavské korunovácie – 300. výročie korunovácie Karola III.

Autorom návrhu mince je Karol Ličko. Mince sú vyrobené len vo vyhotovení proof.

Predajná cena mince vo vyhotovení proof je 438 €.

Zberateľskú mincu budú predávať len zmluvní partneri NBS.

Informačný leták

Petra Pauerová
hovorkyňa NBS

Národná banka Slovenska
tlačové a edičné oddelenie
Imricha Karvaša 1, 813 25 Bratislava
Kontakt: +421-2-5787 2142, +421-2-5865 2142, +421-2-5787 2169, +421-2-5865 2169

Šírenie je dovolené len s uvedením zdroja.