en en

Oznámenie pre majiteľov dlhopisov spoločnosti MIP, s.r.o., ISIN SK4110001027 séria 01

Národná banka Slovenska, ako orgán dohľadu nad finančným trhom, oznamuje majiteľom dlhopisov vydaných spoločnosťou MIP, s.r.o., so sídlom Lúčna 4, 971 01 Prievidza s názvom dlhopisu MIP 01, ISIN SK4110001027 séria 01, ktoré boli vydané 17.9.2003 a splatné 17.9.2013, že spoločnosť je v omeškaní s výplatou výnosov a výplatou menovitej hodnoty dlhopisu.

Národnú banku Slovenska o uvedených skutočnostiach informoval emitent, spoločnosť MIP, s.r.o.

Tlačové a edičné oddelenie

Národná banka Slovenska
tlačové a edičné oddelenie
Imricha Karvaša 1, 813 25 Bratislava
Kontakt: +421-2-5787 2142, +421-2-5865 2142, +421-2-5787 2169, +421-2-5865 2169

Šírenie je dovolené len s uvedením zdroja.