en en

Oznámenie pre majiteľov dlhopisov spoločnosti Oleofin, a.s., SK4120006495

Národná banka Slovenska, ako orgán dohľadu nad finančným trhom, oznamuje majiteľom dlhopisov vydaných spoločnosťou Oleofin, a.s., so sídlom Ústí nad Labem, Střekov, Žukovova 100, s názvom dlhopisu Dluhopis Oleofin CZK 2009, ISIN: SK4120006495 séria 01, ktoré boli vydané 20.1.2009 a  splatné 20.1.2014, že spoločnosť je v úpadku a vyplatenie istiny a výnosov z  dlhopisov je ohrozené.

Národnú banku Slovenska o uvedených skutočnostiach informoval obchodník s cennými papiermi, spoločnosť M Securities o.c.p., a.s..

Bližšie informácie sú prístupné na webovej stránke www.justice.cz v časti insolvenční rejstřík.

Jana Kováčová
vedúca tlačového a edičného odd.

Národná banka Slovenska
tlačové a edičné oddelenie
Imricha Karvaša 1, 813 25 Bratislava
Kontakt: +421-2-5787 2142, +421-2-5865 2142, +421-2-5787 2169, +421-2-5865 2169
Internet: http://www.nbs.sk

Šírenie je dovolené len s uvedením zdroja.