en en

Oznámenie pre majiteľov dlhopisov spoločnosti Špeciálne technológie

Národná banka Slovenska, ako orgán dohľadu nad finančným trhom, oznamuje majiteľom dlhopisov vydaných spoločnosťou Špeciálne technológie, s.r.o., so sídlom M.R. Štefánika 73, 010 01 Žilina s názvom dlhopisu SPECTECH 001, ISIN SK4110002116 séria 01, ktoré boli vydané 3.3.2014 a splatné 1.3.2019, že spoločnosť je v omeškaní s výplatou výnosov dlhopisu.

Národnú banku Slovenska o uvedených skutočnostiach informoval emitent, spoločnosť Špeciálne technológie, s.r.o.


Národná banka Slovenska
tlačové a edičné oddelenie
Imricha Karvaša 1, 813 25 Bratislava
Kontakt: +421-2-5787 2162, +421-2-5865 2162, +421-2-5787 2169, +421-2-5865 2169

Šírenie je dovolené len s uvedením zdroja.