en en

Pamätná dvojeurová minca

V januári t.r. Národná banka Slovenska, rovnako ako ostatné krajiny eurozóny, vydáva do obehu pamätnú dvojeurovú mincu pri príležitosti 10. výročia vzniku Hospodárskej a menovej únie. Národná banka Slovenska (NBS) vydá do obehu 2,5 milióna kusov tejto pamätnej mince. V prípade záujmu občanov o jej získanie, bude možnosť v NBS vymeniť platné eurové bankovky a mince za pamätné dvojeurové mince v limitovanom množstve. Výmena bude možná po skončení duálneho obehu.

Občania a obyvatelia Európskej únie v minulom roku vybrali vzhľad novej euromince symbolizujúcej euro ako doposiaľ posledný krok v dlhej histórii európskej hospodárskej integrácie.

Námet pamätnej mince bol vybratý na základe internetového hlasovania z piatich súťažných návrhov. Hlasovanie prebiehalo od 31. januára do 22. februára 2008 a zúčastnilo sa na ňom viac ako 141 tisíc hlasujúcich. Víťazný návrh dostal 41,48% hlasov.

Viac informácií:

http://europa.eu/rapid/pressReleasesAction.do?reference=IP/08/293&format=HTML&aged=0&language=SK&guiLanguage=en

http://ec.europa.eu/news/economy/080208_1_sk.htm

Jana Kováčová
hovorkyňa NBS

Národná banka Slovenska
oddelenie komunikácie
Imricha Karvaša 1, 813 25 Bratislava
Kontakt: +421-2-5787 2161,+421-2-5865 2161, +421-2-5787 2166, +421-2-5865 2166
Internet: http://www.nbs.sk

Šírenie je dovolené len s uvedením zdroja.