en en

„Pancierové vozidlá“ NBS sú už na Ukrajine pripravené pomáhať

V mierových časoch peniaze, vo vojnových ľudia v ohrození života – tak by sa dala pomenovať „misia“ dvoch špeciálnych vozidiel NBS, ktoré prevzala Národná banka Ukrajiny. Mali by slúžiť na mimoriadnu evakuáciu ľudí z oblastí zasiahnutých ruskými agresormi na Ukrajine, prípadne na iné účely. Na hraničnom priechode Vyšné Nemecké si ich prevzali naši ukrajinskí kolegovia.

„Pancierové vozidlá“ NBS sú už na Ukrajine pripravené pomáhať
„Pancierové vozidlá“ NBS sú už na Ukrajine pripravené pomáhať

Hrivny

Národná banka Slovenska tiež skúmala možnosti, ako zabezpečiť výmenu ukrajinskej hrivny za domácu menu pre ukrajinských občanov, ktorí boli nútení opustiť svoje domovy a prišli na územie Slovenska. Po viacerých konzultáciách s ECB, Európskou komisiou a Národnou bankou Ukrajiny sa ukázal ako najvhodnejší spôsob realizovať výmenu prostredníctvom komerčného sektora. Vďaka Tatra banke, a.s. si dnes môžu občania Ukrajiny vymeniť hotovosť na šiestich obchodných miestach. Po Bratislave, Michalovciach a Humennom bola výmena spustená v Košiciach, Prešove a Žiline. Po veľkonočných sviatkoch Tatra banka pripravuje výmenu na pobočkách v Trnave, Nitre a Banskej Bystrici, čím by boli pokryté všetky krajské mestá.


Národná banka Slovenska
oddelenie komunikácie
Imricha Karvaša 1, 813 25 Bratislava
Kontakt: press@nbs.sk

Šírenie je dovolené len s uvedením zdroja.