en en

Pandémia urýchľuje zmenu nákupného správania Slovákov

Niekoľkoročný „súboj“ hotovostných a bezhotovostných platieb na Slovensku má nového lídra. Elektronické platby za tovar a služby u nás po prvýkrát v histórii predbehli hotovostné a pandémia má na tom leví podiel. Lockdowny, prísne obmedzenia znovuzavedené koncom roka, opätovne „vyhnali“ Slovákov z kamenných obchodov na internet a do rúk kuriérskym a donáškovým službám. Táto digitálna migrácia sa nezastaví ani po skončení pandémie, na čo všetci túžobne čakáme. Presuny budú pokračovať, používanie platobných kariet bude rásť a rovnako bude rásť aj počet internetových obchodov. Život Slovákov sa aj v tejto oblasti čoraz viac digitalizuje.

Hotovosť vs. bezhotovosť

Na Slovensku platíme kartami už vyše 30 rokov a každoročne rastie objem a počet platieb platobnými kartami. No až do konca minulého roka stále platilo, že „kráľom všetkých zvierat“ bola hotovosť, čo znamená, že ju Slováci uprednostňovali pred kartami. Hotovosť, ktorú si vybrali z bankomatu, mnohí následne použili v obchode i napriek tomu, že tam mohli kartou rovno zaplatiť.

Zavreté obchody, reštaurácie, obmedzenie pohybu a u niektorých aj strata zamestnania v prvom polroku 2020 výrazne znížili výbery hotovosti z bankomatov. Zároveň sa znížila aj hodnota platieb, no menej výrazne než výbery. V druhej polovici roka prišli lockdowny a nastala výrazná zmena v správaní držiteľov kariet. Hodnota platieb kartou prevýšila výbery hotovosti, ktoré boli v minulosti vždy vyššie ako platby kartami.

V treťom štvrťroku, keď sa otvorili obchody, sa platby kartami, ako i výbery hotovosti zvýšili, no hotovosť stále nedosiahla úroveň ako pred pandémiou a je približne na rovnakej úrovni s platbami kartou. To môže naznačovať zmenu v správaní ľudí, ich preferenciu platieb kartami pred hotovosťou. Túto zmenu správania držiteľov kariet potvrdil aj posledný štvrťrok, ktorý je už tradične najsilnejší vďaka vianočným sviatkom, keď opäť platby kartami prevýšili výbery hotovosti z bankomatov.

Zdroj: NBS

Zdroj: NBS

Posledný štvrťrok nám potvrdil, že preferencia bezhotovostného platenia je naozaj zmenou v správaní držiteľov kariet.

Kamenný obchod alebo nákup na internete?

Situácia presmerovala predaj spotrebného tovaru z kamenných obchodov do digitálneho priestoru a narástol počet platieb kartou na internete (e-commerce).

V druhom štvrťroku minulého roka sa zvýšil ich podiel na všetkých platbách kartami na 11,4 %. V treťom štvrťroku, keď sa otvorili všetky obchody a narástli platby kartami, sa podiel e-commerce transakcií na platbách kartami znížil na 8,9 %. Z tohto trendu vidieť, že nás lockdown naučil viac nakupovať na internete, ale ak máme možnosť, radi sa do kamenných obchodov vraciame. V poslednom štvrťroku podiel e-commerce transakcií opäť narástol až na 12,4 % zo všetkých platieb kartou.

Zdroj: NBS

Karta, mobil či smart hodinky?

Je zaujímavé sledovať vývoj platieb mobilom alebo smart hodinkami. Od roku 2019, keď banky rozbehli mobilné platby prostredníctvom GooglePay a ApplePay (a neskôr i GarminPay a FitbitPay), rastie ich podiel na všetkých platbách každý mesiac.

V treťom štvrťroku 2019 tvorili mobilné platby 3,7 % zo všetkých platieb kartami. Pandémia vývoj týchto platieb neovplyvnila. Nárast počtu týchto transakcií bol kontinuálny aj počas prvej a druhej vlny pandémie vďaka narastajúcemu počtu bánk, ktoré tieto služby začali poskytovať svojim klientom, a tiež vďaka samotným držiteľom kariet, ktorí si na jednoduché platby rýchlo zvykli. V poslednom štvrťroku 2020 už tvorili mobilné platby viac ako 7,8 % zo všetkých platieb kartami v kamenných obchodoch aj v e-shopoch.

Zdroj: NBS

Ako nás pandémia okrem nosenia rúška a umývania rúk zmenila?

Čo môžeme očakávať v tomto roku?

Pandémia nás naučila byť opatrnejší aj pri platení, a preto uprednostňujeme skôr bezkontaktnú platbu kartou ako hotovosť. Zároveň sa viac presúvame do digitálneho priestoru, keďže viac nakupujeme na internete a viac platíme smart zariadeniami.

Či sa nastavený trend preferencie bezhotovostného platenia pred hotovosťou na slovenskom trhu udrží, nám ukáže tento rok. Predpokladáme, že spomínané trendy budú pokračovať. Používanie kariet bude rásť pre zlepšujúcu sa pandemickú situáciu a bude sa viac presúvať do digitálnej bezhotovosti. Ako dôsledok lockdownu a s tým súvisiacich možných rušení obchodných alebo reštauračných prevádzok môže dôjsť k dočasnému zníženiu počtu POS-terminálov. Počet obchodníkov, ktorí podnikajú aj na internete, naopak porastie.


« Späť na zoznam blogov

Chcete vedieť o ďalšom blogu?

Mailing list: v prípade záujmu o zasielanie notifikácií o ďalších blogoch sa prihláste do mailing listu NBS.