en en

Pandémia zasiahla turistický sektor na Slovensku, počet prenocovaní ešte nedosiahol predcovidové úrovne

Informácie pri príležitosti Svetového dňa cestovného ruchu, 27. septembra.

V cestovnom ruchu pred pandémiou pracovalo zhruba 5,6 % Slovákov, čo bolo mierne pod priemerom EÚ 27. Naopak, ku krajinám s najvyšším podielom zamestnanosti v oblasti cestovného ruchu patrili Cyprus, Grécko, Malta a Španielsko. Slovensko je na chvoste EÚ v  počte prenocovaní na obyvateľa v ubytovacích zariadeniach cestovného ruchu. Až takmer dve tretiny prenocovaní tvorili domáci rezidenti, pričom v krajinách s najrozvinutejším cestovným ruchom dominujú zahraniční návštevníci. V rebríčku rozvoja cestovania a cestovného ruchu za rok 2021 od Svetového ekonomického fóra, sa Slovensko umiestnilo až na 56. mieste spomedzi 117 krajín, od roku 2019 si pohoršilo o tri priečky[1].


Pandémia zasiahla turistický sektor na Slovensku, počet prenocovaní ešte nedosiahol predcovidové úrovne

[1] https://www3.weforum.org/docs/WEF_Travel_Tourism_Development_2021.pdf

Pandémia výrazne zasiahla sektor cestovného ruchu aj na Slovensku.  K výraznému prepadu počtu prenocovaní došlo počas pandemických rokov mimo letnej sezóny, v lete bol prepad v porovnaní s rokom 2019 miernejší.  Začiatkom tohto roka došlo k oživeniu oproti pandemickému obdobiu, počet prenocovaní však stále výrazne zaostáva za obdobím spred pandémie. Pandémia viedla navyše k miernemu poklesu ubytovacích kapacít ako aj k výrazne nižšej obsadenosti dostupných lôžkových kapacít.

Pandémia zasiahla turistický sektor na Slovensku, počet prenocovaní ešte nedosiahol predcovidové úrovne

Z regionálneho hľadiska zaznamenalo najvyšší počet prenocovaní za rok 2019 stredné Slovensko.  Naopak najnižší počet prenocovaní pripadal na Bratislavský kraj, tento kraj bol aj relatívne najvýraznejšie zasiahnutý pandémiou v roku 2020.

Pandémia zasiahla turistický sektor na Slovensku, počet prenocovaní ešte nedosiahol predcovidové úrovne

Národná banka Slovenska
oddelenie komunikácie
Imricha Karvaša 1, 813 25 Bratislava
Kontakt: press@nbs.sk

Šírenie je dovolené len s uvedením zdroja.